25.Şub.2019 tarihinde yayınlandı

Bingöl Cami Halısı

TL 50,00–TL 150,00
Cami halısı Bingöl camilerinin tarihi ve kültürel havasını yansıtan ve ibadet alanlarının çok daha güzelleşmesini sağlayan materyallerdir. Bingöl, il statüsünüCumhuriyet döneminde kazanmış ve daha önceleri çevre şehirlere bağlı olarak bir yerleşim yeri olmuştur. Bununla birlikte Bingöl tarihi kaynaklarda ilk olarak Hititler döneminde rastlanmaktadır. Bundan sonra Hurilerin, Urartuların, Romalıların hâkimiyeti altına girmiştir. Hz. Ömer zamanında Halidibn-i Velid komutasındaki ordu Bingöl ve çevresini hâkimiyeti altına almışsa da çok uzun sürmemiştir. Moğol istilası döneminde Moğolların hâkimiyeti altına giren Bingöl daha sonra da Büyük Selçukluların ve Akkoyunluların kontrolüne girmiştir. Akkoyunluların yıkılışından sonra da Safevilerin kontrolüne geçen bölge Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı topraklarına daimi olarak katılmıştır. Bütün bölgede olduğu gibi Bingöl’de de Müslüman kültürünün etkilerini ve imar faaliyetlerini özellikle Selçuklular ve Osmanlılar zamanından oluşturulduğu görülür. Bütün Anadolu illerinde olduğu gibi Bingöl’de de Müslüman kültür emarelerinin en önemli parçası camilerdir. Elbette İlde bulunan tek camiler tarihi camiler değildir. Yakın zamanda yapılan yeni camiler de şehrin semalarını süslemeye devam etmektedir. Hacılar Camii, Bilal-i Habeşi Camii, Pilten Balaban Bey Camii, Solhan Ulu Camii, Kadiri Camii, Bingöl Ulu Camii, Kiğı Camii ve daha yüzlerce camii Bingöl ve ilçelerinde varlıklarını sürdürmektedirler.
Bize Ulaşın
Mesaj gönderildi. Kısa süre içinde size dönüş yapacağız.